Prøveforelesning: Lene Støkken Høydahl

M.Sc. Lene Støkken Høydahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulation of T cell signaling in development of autoimmune diseases.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. feb. 2018 09:02 - Sist endret 14. feb. 2018 09:02