Prøveforelesning: Niels Gunnar Juel - Oppgitt emne

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for behandling av de vanligste skulderlidelsene i den generelle befolkning.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. juni 2018 13:06 - Sist endret 8. juni 2018 13:06