Prøveforelesning: Ingerid Kleffelgård

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: De ulike sansesystemenes innflytelse på balanseproblem etter sensorisk skade.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 14:19 - Sist endret 1. mars 2018 09:22