Prøveforelesning: Nanna von der Lippe

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interventions to improve physical functioning and mental health in dialysis. Include an eHealth perspective.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:05 - Sist endret 5. jan. 2018 09:24