Prøveforelesning: Guri Bårdstu Majak

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fødselsmetode ved ekstrem preterm fødsel - konsekvenser for mor og barn.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 10. jan. 2018 10:00 - Sist endret 10. jan. 2018 10:03