Prøveforelesning: Agnieszka Malecka

M.Sc. Agnieszka Malecka ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CAR-T cells: from the bench to the clinic.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. feb. 2018 09:26 - Sist endret 13. feb. 2018 09:26