Prøveforelesning: Silja Meier

M.Sc. Silja Meier ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Physiologic roles of PDEs in non-cardiac tissues.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. feb. 2018 09:20 - Sist endret 13. feb. 2018 09:20