Prøveforelesning: Ragni Helene Mørch

MD Ragni Helene Mørch ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Importance of immunological mechanism in depression: causality illuminated through clinical and translational research.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 27. apr. 2018 10:58 - Sist endret 7. mai 2018 09:05