Prøveforelesning: Siv Merete Myra - Rus og avhengighet

MD Siv Merete Myra ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft forholdet mellom mor-barn tilknytning, intergenerasjonelle prosesser og kontekstuelle forhold. Vektlegg teoretiske og empiriske faktorer/forhold. Overvei i tillegg hvordan dette kan avspeiles i behandlingsmessige tiltak hos gravide kvinner med rusmisbruk

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 29. okt. 2018 14:27 - Sist endret 29. okt. 2018 14:27