Prøveforelesning: Espen Rostrup Nakstad

Cand.med. Espen Rostrup Nakstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kardiovaskulær resuscitering av pasienter med store brannskader de første 24 timene etter skaden med fokus på type væske og bruk av vasopressor.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 24. jan. 2018 09:01 - Sist endret 25. jan. 2018 08:52