Prøveforelesning: Markus Georg Naumann

MD Markus Georg Naumann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Risk and benefits of thromboembolism prophylaxis in trauma».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. okt. 2018 17:07 - Sist endret 18. okt. 2018 17:07