Prøveforelesning: Bjørn Erik Neerland

Cand.med. Bjørn Erik Neerland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Delirium and dementia - interrelations and consequences for treatment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. mai 2018 08:59 - Sist endret 23. mai 2018 08:59