Prøveforelesning: Ingvild Oma

M.Sc. Ingvild Oma ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences in cardiovascular disease risks and manifestations between the inflammatory rheumatic diseases

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. sep. 2018 12:46 - Sist endret 4. sep. 2018 12:47