Prøveforelesning: Karin Persson

Cand.med. Karin Persson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av kognitiv anatomi med relevans for MR undersøkning under utredning av pasienter med demens.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. mai 2018 09:11 - Sist endret 28. mai 2018 09:11