Prøveforelesning: Louise Fremgaard Risnes

MSc Louise Fremgaard Risnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The function of CD4+ T cells in anti-tumor immunity.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2018 10:18 - Sist endret 1. juni 2018 10:18