Prøveforelesning: Johan Siveland

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for effekten av debriefing etter traumer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 15. aug. 2018 09:29 - Sist endret 25. mars 2020 12:53