Prøveforelesning: Sigrid Julia Skatteboe

Cand.med. Sigrid Julia Skatteboe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Expectation and placebo in chronic pain - differences and theoretical background.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. feb. 2018 15:10 - Sist endret 2. mars 2018 09:07