Prøveforelesning: Erik Skjeggestad

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Diskuter forholdet mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. sep. 2018 09:56 - Sist endret 13. sep. 2018 09:56