Prøveforelesning: Ingeborg Skjærvø

M.Phil. Ingeborg Skjærvø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theories of the drug-crime nexus and how treatment may intervene.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. juni 2018 10:01 - Sist endret 6. juni 2018 10:01