Prøveforelesning: Marie Louise Sunde

Cand.med. Marie Louise Sunde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Microbiota and pouchitis».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. feb. 2018 15:14 - Sist endret 12. feb. 2018 08:49