Prøveforelesning: Kristin Kornelia Utne

Cand.med. Kristin Kornelia Utne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prevention and treatment of the post-thrombotic syndrome: current status and future perspectives

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. juni 2018 11:16 - Sist endret 18. juni 2018 10:48