Prøveforelesning: Merete Synnøve Vevelstad

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Short- and long-term health effects of amphetamine usage».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 11. sep. 2018 11:11 - Sist endret 11. sep. 2018 12:37