Opptak av kurs, konferanser og webinarer

Utfordringer i vurdering av akutt suicidalitet - Webinaropptak

 
Last ned mediefil

Webinaret ble avholdt på Zoom 3. juni 2021. Varighet 2.t

De Nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging i psykisk helsevern er nå under revisjon, og kapittelet om selvmordsrisikovurderinger kan skrives på nytt. Det er behov for å drøfte mer hva som bør være innholdet i en selvmordsrisikovurdering og hva slags forventninger som bør stilles til helsepersonell på dette vanskelige området. 

Cecilie B. Hartberg, psykiater/ph.d., fagsjef ved Oslo universitetsykehus HF leder webinaret.

15 minutters innlegg:

  • Skal vi likegodt slutte? – Vitenskapelig status og kliniske utfordringer med selvmordsrisikovurderinger v/Fredrik A. Walby, forsker/psykologspesialist, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO (03.55 inn i opptaket)
  • Hva mister vi i farten? Refleksjoner på bakgrunn av journalgjennomgang etter selvmord i akuttenhet v/Tore Buer Christensen, psykiater/ph.d., Sørlandet sykehus HF, Arendal (18.20 inn i opptaket)
  • Vurdering av akutt suicidfare: Suicide Crisis Syndrome v/Karina Høyen, psykolog/ph.d.-stipendiat, St. Olavs Hospital HF/NTNU (32.45 inn i opptaket)
  • Hvordan utnytte vurderingssamtalen terapeutisk? v/Lars Mehlum, professor dr. med., Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO (48.20 inn i opptaket)

Etterfulgt av paneldebatt om hva som forventes av tjenestene og hva tjenestene forventer av de nye retningslinjene (01.04.58 inn i opptaket).