English version of this page

Målsetting og organisasjon

Hvem er vi?

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT) og kurs i klinisk suicidologi. Vi drifter også flere nettsteder og det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi.


Ansatte

Kontakt- og fakturainformasjon


NSSF er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd fra Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF.

NSSFs formål er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord, selvmordsforsøk og selvskading i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd og selvskading.

Våre kjerneoppgaver:

  • forskning på internasjonalt nivå
  • kunnskapsutvikling og formidling
  • undervisning/kompetanseoppbygging
  • veiledning/rådgivning
  • koordinering, nettverksbygging og samarbeid med nasjonale og regionale miljøer.

Her er vår forskningsstrategi og vår utdanningsstrategi (pdf). Du kan lese mer om vår virksomhet i årsrapporten for 2018.

 

 

 
 
 
Emneord: Kontakt NSSF, fakturaadresse, ansatte, besøksadresse
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 17. juni 2020 10:57