English version of this page

Utdanning, kurs og konferanser

Nettressurser

Undervisningsvirksomhet ved NSSF i 2020

Som følge av koronasituasjonen er det gjort følgende endringer i planlagte utdanninger, kurs og konferanser:

  • Utdanning i komplisert sorg kull 5, del to, 12.-14.05 – Utsatt til januar 2021
  • Kurs i klinisk suicidologi for barn og ungdom 8.-9.06– Avlyst
  • Kurs i klinisk suicidologi 12.-14.10 – Foreløpig ingen endring
  • DBT-utdanning kull 12, del to, 26.-30.10 – Foreløpig ingen endring, gjennomføres digitalt ved behov
  • DBT-fordypningsseminar med Martin Bohus 30.11-3.12 – Foreløpig ingen endring

Konferanser

11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 

Oslo, 19. og 20. mai 2021

Mer informasjon kommer