12. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging: Hvordan nå alle? Befolkningsrettet selvmordsforebygging

9. og 10. mai 2023 avholdes 12. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, i Oslo. Denne konferansen fokuserer på hva vi kan gjøre for å nå bredt ut i befolkningen med informasjon og hjelp til mennesker i selvmordskriser, til deres pårørende eller til etterlatte. 

annonse, munch, melankoli, 12. nasjonale konferanse, 9 og 10 mai 2022

Selv om flere med psykiske plager og selvmordstanker i dag blir hjulpet i helsetjenesten, når man av ulike grunner ikke alle. Selvmord er et komplekst fenomen, og mange samfunnsfaktorer påvirker utfallet i selvmordskriser. Mennesker og samfunnet generelt rundt en person med selvmordsrisiko kan være en positiv faktor dersom de vet litt om selvmordsfare, da kan de gi støtte og oppmuntre til å søke videre hjelp. Budskap som glorifiserer selvmord og f.eks spres gjennom sosial medier, kan være negative faktorer. På denne konferansen ønsker vi å gi oppdatert kunnskap til alle interesserte om metoder for å forebygge selvmord i et perspektiv der vi fokuserer på personen i sitt eget miljø.

Konferansens hovedtaler blir professor Jane Pirkis fra Melbourne University. Hun har arbeidet mye med befolkningsrettet selvmordsforebygging i Australia, og vil dele sine erfaringer med dette arbeidet på vårens konferanse. 

 

Dette er en fysisk konferanse, det er ikke mulig å delta digitalt. 

Påmelding

Earlybird-påmelding er tilgjengelig frem til 1. desember. Prisen for earlybird er 4.400,- (ordinærpris 5.600,-) Prisen er inkludert MVA. 

Konferansen avholdes på hotell Radisson BLU Scandinavia, på Holbergs plass sentralt i Oslo.

Påmeldingen er bindende fra og med onsdag 8. februar.

Viktig informasjon om fakturering 

Vi fakturerer i forkant av konferansen. Manglende betaling ved konferansestart vil medføre at man ikke får registrert seg og deltatt på konferansen. 

Til påmeldingsskjema

 

Hotellovernatting

Deltakere må selv bestille hotellovernatting ved behov. Vi har holdt av et begrenset antall standardrom på Radisson BLU Scandinavia til konferansedeltakere. Ønsker du å booke et av disse rommene kan du følge denne linken. Alternativt kan du booke via hotellets nettsider på vanlig måte og oppgi kode UIO23.

Når alle avholdte rom er booket, blir linken og koden inaktiv og ev forespørsler om ledige rom må rettes til hotellet.

Merk: Bestillingen gjøres direkte til hotellet, NSSF har ingenting med rombestillinger å gjøre.

 

Send inn sammendrag/abstrakt

Det holdes av programposter for innsendte bidrag, og alle som vil presentere prosjekter de arbeider med inviteres til å sende inn abstrakt. Det vil også være mulighet for å stille ut poster. Dersom du ønsker å sende inn et abstrakt ber vi om at du bruker malene for dette, lenger ned på siden, og følger instruksjonene under

Tiltaks- og forskningssammendrag – instruksjoner

Tidsfristen for innsending: i løpet av onsdag 1. februar 2023

Sammendrag sendes på epost: til nssf-konferanse@medisin.uio.no. Den som sender inn sammendrag vil få bekreftelse på at det er mottatt like etter innsendelsen.

Fremstillingsmuligheter: Sammendragene vil bli vurdert til å bli presentert muntlig eller som poster, avhengig av tema og det totale antall innsendte bidrag. Det er viktig at du opplyser om hvorvidt du kan tenke deg å evt. endre presentasjonsform. Nærmere info om presentasjon av både poster og muntlig innlegg mottar du ved aksept av bidrag.

Evaluering og akseptering: Alle innsendte sammendrag vil bli vurdert av konferansens programkomite. Innsender av sammendraget vil bli informert om sammendraget er godkjent senest 7. februar. Komiteen vurderer også abstrakts før dette, det kan derfor lønne seg å sende inn i god tid.

Deltakelse på konferansen: For å kunne presentere et sammendrag må du være registrert på konferansen. Fristen for å betale rimeligste konferanseavgift (early-bird) er 1. desember. Det er ingen ytterligere reduskjon i konferanseavgift for dem som sender får godkjent abstrakt.

Dersom du ikke har registrert deg 1. februar vil ditt sammendrag ikke komme med i programmet og ikke kunne presenteres på konferansen. Avmeldingsfrist for konferansen er 8. februar.

 

Retningslinjer for sammendrag (se også malene for eksempler)

 • På første linje skrives hva slags sammendrag dette er, forsknings- eller tiltakssammendrag.
 • Sammendraget skal maksimalt inneholde 2 300 tegn (mellomrom inkludert, forfatternavn og institusjoner ekskludert). Antall tegn oppgis i parentes på slutten av sammendraget. Send inn sammendraget i en Word-fil for å muliggjøre en senere endring i lay-out.
 • Innholdet i de enkelte avsnitt er omtalt i eksemplet.
 • Tittel: Vær kort og konsis og unngå undertitler så godt som mulig. Bruk ikke store bokstaver eller forkortelser i tittelen (unntatt i første ordet og egennavn). Tittel skrives i Calibri 13, fet.
 • Det øvrige av sammendraget skrives i Calibri 11. Noen overskrifter er med fet og noe med fet og kursiv, se eksemplet.
 • Presenterende forfatter: Skriv fornavnet og etternavnet fullt ut. Husk å ta med presenterende forfatter i listen over forfattere.
 • Presenterende forfatters epost skal skrives for å muliggjøre kommunikasjon.
 • Forfatteres navn skal skrives på følgende måte: Etternavn og initialer på fornavn, ikke komma mellom etternavn og fornavninitial(er). Dersom flere fornavn, ikke komma mellom, men komma mellom forfatterne. Dersom det er flere enn en institusjons­til­knyt­ning, bruk numrene 1, 2, 3 etter fornavnsinitialene. Bruk institusjonens navn, by og eventuelt land.
 • Tabeller, figurer eller bilder skal ikke tas med i sammendraget.
 • Stiler:
  • Definerer alle forkortelser når du bruker dem første gangen.
  • Bruk ”%” med spesifikke målinger, slik som 2 %, men bruk ”prosent” når en kategori eller resultat presenteres, som for eksempel ”uttrykt i prosent av det hele”.
  • Dersom en prosentsats er gitt i tillegg til en teller og nevner, skal prosentandelen direkte følge telleren i parentes, slik som ”18 (86 %) av pasientene utviklet…”
  • Dersom konfidensintervaller presenteres, beskriv konfidensnivået og konfidenskoeffisienten med nedre og øvre grenser, som (95 % CI=1,32-4,56).

Du finner mal for abstrakt her: 

Konferansekomiteen og kontaktinformasjon

Programkomiteen for 12. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging består av følgende medlemmer

 • Johan Siqveland, NSSF - leder av komiteen,
 • Lars Mehlum, NSSF
 • Kim Stene-Larsen, FHI
 • Nina Danielsen, LEVE
 • Synøve Magnussen Wiig, RVTS Øst
 • Tiril Fredriksen, NSSF

Kontakt oss 

Organisasjonskomiteen består av følgende medlemmer: 

 • Tiril Fredriksen, NSSF - leder av organisasjonskomiteen
 • Anita Kjølsrud, NSSF
 • Wenche Andreassen, NSSF
 • Hanne Holmesland, NSSF