Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer

Fra selvmordsrisikovurdering til behandling av kronisk suicidalitet - bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd.

Bildet kan inneholde: person, hår, himmel, hånd, skulder.Kurs i klinisk suicidologi finnes i to varianter:

 • for leger og psykologer som arbeider med voksne
 • for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne

Kursinnhold

Kurset går over 3 dager, og deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Med basis i intervensjoner hentet fra dialektisk atferdsterapi vil vi i andre del av kurset arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, intervjuteknikk, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til drøfting av kasus fra egen praksis og arbeid med ferdigheter gjennom trening på spesifikke intervensjoner.

Mer informasjon

Praktisk informasjon og påmelding

 • Målgruppe: Leger og psykologer som arbeider med voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi vil bli prioritert. Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko
 • Deltakeravgift: NOK 5.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag
 • Tid og sted for neste kurs: 7.-9. november 2022, Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo
 • Søknadsfrist: 12. september 2022

Meld deg på

Gjennomføring av kurset med fysisk oppmøte er avhengig av nasjonale føringer for antall deltakelse på arrangementer høsten 2022

Undervisere

Underviserne på kurset er erfarne behandlere og forskere med spesialkompetanse innenfor psykiatri, psykologi og suicidologi:

 • Spesialist i klinisk psykologi, forsker Fredrik A. Walby (kursleder)
 • Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning, førsteamanuensis Anita J. Tørmoen
 • Spesialist i psykiatri, professor Lars Mehlum

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Den norske legeforening - Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og Rus- og avhengighetsmedisin:
  • 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (gjelder gammel ordning før 1.3.2019) og for spesialistenes etterutdanning
  • Kurset dekker også følgende læringsmål i Ny spesialistordning: BUP-011, VOP-051 og RUS-070.
 • Norsk Psykologforening: 18 timers vedlikeholdskurs

Flyer for kurset

Vis flyer for kurs i klinisk suicidologi

 

Program 2022

Program 2022

Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Kursinnhold

Kurset går over 2 dager, og deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging og intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet.

Med basis i intervensjoner hentet fra Dialektisk atferdsterapi vil vi arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til aktiv deltakelse.

Praktisk informasjon og påmelding

 • Målgruppe: Leger og psykologer som jobber med barn og ungdom. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert
 • Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko
 • Deltakeravgift: NOK 4.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag
 • Tid og sted for neste kurs: ikke satt
 • Søknadsfrist: ikke satt

Undervisere

Underviserne på kurset er erfarne behandlere og forskere med spesialkompetanse innenfor psykiatri, psykologi og suicidologi:

 • Spesialist i klinisk psykologi forsker Fredrik A. Walby
 • Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning førsteamanuensis Anita J. Tørmoen

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Den norske legeforening - Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og Rus- og avhengighetsmedisin:
  • 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (gjelder gammel ordning før 1.3.2019) og for spesialistenes etterutdanning
  • Kurset dekker også følgende læringsmål i Ny spesialistordning: BUP-011, VOP-051 og RUS-070.
 • Norsk Psykologforening