7. nasjonale LAR-konferanse

 

Foredrag i plenum - torsdag 30 oktober Foredrag i plenum - fredag 31 oktober

Samspill mellom biologi og psyke

Professor dr. med Ola A Andreassen, UUS HF / UiO

Psykologisk avhengighet

Overlege Shahram Shaygani, AUS HF

Den terapeutiske relasjonen - en medvandring i kjærlighet?

Karmelittbroder Johannes av Maria av Korset

Avhengighet og "mindfulness"

Spesialist i klinisk psykologi Svein Gran, SUS HF

Nevrologisk perspektiv på rusmiddelavhengighet

Professor dr. med Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet

Utfordringer og fallgruber i møte med minoriteter

Spesialist i klinisk psykologi Amalia Carli, privatpraksis i Oslo

Kognitiv svikt ved psykisk lidelse og rus - hvordan påvirker dette

sosiale relasjoner og generell funskjon i hverdagslivet?

Dr. psychol Merete Øie, Sykehuset Innlandet HF

Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte problemer

Overlege Lars Linderoth, Nordlandsykehuset HF

Retningslinjenes konsekvens for pasient og behandler

Seniorrådgivere Martin Blindheim og Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet

Medication assisted treatment - what works

Gjesteprofessor Michael Gossop, SERAF, UiO

Kunnskap = Handlekraft

Lise Asmundstad og Ida K. Olsen, proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR

 

Behandling eller kontroll - om disiplinering og makt i rushelsetjenesten

Professor Edle Ravndal, SERAF, UiO

 

 

Foredrag i miniseminar - torsdag 30 oktober Foredrag i miniseminar - fredag 31 oktober

Aktuelle kartleggings- og diagnostisk verktøy - Hva skal vi velge?

Spesialkonsulent Knut Boe Kielland Lie, Østnorsk kompetansesenter for rus og avhenighet

Oss mennesker i mellom

Styreleder Ida Kristine Olsen, proLAR

Strukturert utredning av personer med rus og alvorlig psykiske lidelser i praksis

Seksjonsoverlege dr. med Ingrid Melle, UUS HF

Ansvar for mer enn seg selv?

Generalsekretær Kariann Tingstein, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Rus i et nevrofarmakologisk perspektiv

Professor dr. med Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet

Motivasjon, ansvar og samspill

Daglig leder Rita Nilsen, Retretten

Rusmiddelbruk og ADHD. Kombinasjonsbehandling LAR og sentralstimulerende medisin resultater fra en pilotstudie

Dr. psychol Merete Øie, Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer i arbeid med minoritetsungdom

Spesialist i klinisk psykologi Amalia Carli, Oslo

Økt relasjonskpompetanse - rusens "farligste" konkurrent

Sosialfaglig leder Wenche Rønning og leder av ENTER,

Petter Dåsvand, Kirkens Bymisjon i Kristiandsand

Rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn - behandling og skam

Sosiolog Ragnhild Audestad, og kriminolog Bjørnar Bergengen,

Rusmiddeletatens kompetansesenter

Villa MAR - et sted for de gode møter

Institusjonssjef Jon Sundelius, MAR Oslo

Mestringskurs - et poliklinisk gruppetilbud for menn

Psykolog Eline Borger Karlsen og psykolog Kristine F. Abel, LAR Øst, AUS HF

Generelle retningslinsjer. Gravide og familier med små barn.

Hvordan sikre at retningslinjene følges?

Seniorrådgivere Martin Blindheim og Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet

Fettsyrer og avhengighet

Overlege dr. med Håvard Berntsen, Diakonhjemmet

Holdninger til og kunnskap om LAR

Stipendiat Linn Gjersing, SERAF, UiO

Naltrekson-implantat som behandling for heroinavhengighet. Resultater fra klinisk forskning på norske pasienter

Stipendiatene Philipp Lobmaier og Nikolaj Kunøe, SERAF, UiO

Mellom makt og maktesløshet - LAR sett fra gata

Gateprest Jon Henrik Gulbrandsen, Kirkens Bymisjon i Trondheim

Behandling med heroin - hva vet vi?

Professor Helge Waal, SERAF, UiO

Organisatoriske og faglige utfordringer

Avdelingsleder Kari Bussesund, AUS HF

Posttraumatisk stresslidelse og opiatavhengighet

Stipendiat Ragnhild Kjøsnes, SERAF / LAR Øst

 

Nevrobiologisk kunnskap om traumetilstander

Forsker Marianne Jacobsen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 

Ulike traumelidelser og prinsipper for behandling

Spesialisk i klinisk psykologi Katinka Thorne Salvesen, Modum Bad

 

LAR og somatisk helse - presentasjon av to studier (Skeie) (Anchersen)

Stipendiat Katinka Feiring Anchersen og stipendiat Ivar Skeie, SERAF, UiO

 

Kriminalitet i LAR - presentasjon av to studier (Willersrud) (Havnes)

Stipendiat Ingrid Amalie Havnes, LAR ØST / SERAF, og stipendiat Astrid B Willersud, SERAF

 

Spyttprøvar - eit alternativ til urinprøvar?

Cand. pharm Borghild Yttredal, Folkehelseinstituttet

 

Emneord: LAR
Publisert 17. nov. 2008 15:56 - Sist endret 5. okt. 2011 11:40