Children at Risk - Parents’ substance use during pregnancy and early childhood. Implications for attachment and development

I samarbeid med programrådet for rusmiddelforskning i Norsk Forskningsråd vil SERAF arrangere en årlig rusfaglig forskningskonferanse som setter søkelys på tema av spesiell interesse.

Årets tema er barn (0-5 år) i rusfamilier og arrangeres under tittelen ”Children at Risk”. Målgruppen er både klinikere og forskere.

PRAKTISK INFORMASJON

 

I forbindelse med årets konferanse vil det også bli presnetert prosjekter som faller inn under konferansens tema og prosjektene skal få tilbakemelding fra inviterte internasjonalt annerkjente forskere. "Children at risk" seminaret vil også være en arena for å møte eller få tips om fremtidige samarbeidspartnere. Siden dette er et smalt forskningsfelt er det viktig at alle aktører med relevante prosjekter deltar. Spre informasjonen til andre i ditt fagmiljø som kan være interessert.

For praktiske spørsmål kontakt studiekonsulent Hela Soltani per e-post hela.soltani@medisin.uio.no eller telefon 23 36 89 81.
For faglige spørsmål kontakt professor Edle Ravndal per e-post edle.ravndal@medisin.uio.no eller telefon 23 36 89 74

 

INVITERTE FOREDRAGSHOLDERE

  • Research director, Ph.D. Hendree Jones, Centre for addiction and pregnancy, John Hopkins University, Baltimore, US
  • Professor, Ph.D. Arnold J. Sameroff, Center for Human Growth and Development, University of Michigan, US
  • Professor, Ph. D. Jay Belsky, Institute for the Study of Children, Families and Social Issues London, UK
  • Senior researcher Marjukka Pajulo, Department of Child Psychiatry, Universtity of Turku, Finland
  • Associate Professor Marit Skivenes, Institute for Education and Health, University of Bergen Norway
  • Dr. philos. Kari Kìllen, Norwegian Social Research (NOVA), Oslo, Norway
  • Psychologist Per Isdal, Founder and leader of Stiftelsen: “Alternative to Violence”

PROGRAM

Wednesday 17th Nov
08.15 Coffee and registration
08.45 OpeningProfessor Edle Ravndal, Seraf, University of Oslo
09.00 Predicting Developmental Outcomes: Is it the child or the environment? Professor, Ph.D. Arnold J. Sameroff, Center for Human Growth and Development, University of Michigan
10.00 Differential susceptibility to environmental influences.Professor , PhD. Jay Belsky, Institute for the Study of Children, Families and Social Issues, London
11.00 Coffee
11.30 Developing pre- and perinatal parenting interventions for substance abusing mother- baby pairs. Senior researcher Marjukka Pajulo, Department of Child Psychiatry, Universtity of Turku, Finland
12.30 Lunch
13.30 Methadone vs. buprenorphine: Results of a randomized clinical trial in Pregnant Women Research Director, Ph.D. Hendree E. Jones, Department of Obstetrics and Gynecology, Johns Hopkins University
14.30 Balancing the child's best interest and family preservation. Associate Professor Marit Skivenes, Institute for Education and Health, University of Bergen, Norway
15.30 Open discussion
16.00 End

 

Thursday 18th Nov
09.00 Assessing parental potentials in families with alcohol and drug problems. What is good enough for the child? Dr. philos. Kari Killen, NOVA, Norway
10.00 The CAP model – caring for the child and the family – lessons learned from research. Research Director, Ph.D. Hendree E. Jones, Department of Obstetrics and Gynecology, Johns Hopkins University
11.00 Coffee
11.30 Effects on children of violence in the family. Psychologist Per Isdal, Founder and leader of Stiftelsen: “Alternative to Violence”
12.30 Lunch
13.30 Presentation of papers with feedback from guest lecturers
16.00 End
 
GODKJENNINGER

Kurset er godkjent innen følgende spesialiteter for leger:
 
  • Allmennmedisin: godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
  • Psykiatri: godkjennes med 7,5 timer som valgfritt kurs i etterutdanningen
  • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 7,5 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen

Godkjenninger fra Norsk Psykologforening blir annonsert her.

 

Publisert 26. apr. 2011 14:02 - Sist endret 14. juli 2011 11:52