Nordisk konferanse om bruk av Helseregistre i klinisk rusmiddelforskning

I samarbeid med Norges forskningsråds (NFR), Program for rusmiddelforskning, inviterer Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo til forskningskonferanse onsdag 28. november 2012 på Soria Moria konferansesenter i Oslo.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det blir ofte framhevet at den fremste fordelen til de nordiske landene innen klinisk forskning er at man har et oversiktlig helsevesen, hvor det er mulig å følge pasienter over tid, men også at man har en rekke helseundersøkelser, kvalitetsregistre og helseregistre.

Dette har gitt mye god epidemiologisk forskning opp gjennom årene.

Denne konferansen skal fokusere på hvordan denne fordelen best kan utnyttes innen klinisk forskning.

Gjennom kunnskap om hvordan helseregistre, kvalitetsregistre og helseundersøkelser er gjennomført og bygget opp ønsker vi å fokusere på muligheter for å utnytte disse ressursene til god kliniske forskning.

Gjennom eksempler fra de nordiske landene ønsker vi å vise hvordan slik forskning har vært og kan bli gjennomført.

Konferansen retter seg mot forskere innen rusmiddelfeltet og tilgrensende områder.

Dette kan være forskere som holder på med psykiske helse eller andre komorbide lidelser.

Last ned pdf med mer informasjon og program her

Konferansen er gratis, men deltakere som ikke møter opp og har gitt beskjed om avmelding etter 14. november vil bli fakturert med kr 700,-.

Påmeldingskjema

Publisert 16. mai 2012 11:32 - Sist endret 29. okt. 2012 15:14