Presentasjoner fra LAR-konferansen 2012

Her kan utvalgte presentasjoner fra LAR-konferansen 2012 lastes ned.

Torsdag 18. oktober - Plenum

09.45 - 10.30 Virker LAR – hvordan går det med pasienten før, under og etter LAR? Thomas Clausen

13.15 – 14.00 Psykologiske traumer og rusmiddelavhengighet. Judith van der Weele

14.15 – 15.00 Manndom, mot og morske menn - en kunnskapsoppsummering om anabole androgene steroider.Tommy Moberg

Fredag 19. oktober - Plenum

09.00  09.45 Experiences renovating the Dutch Addiction Treatment. System -  clinical and organizational aspects. Gerard M. Schippers

10.00 – 10.45 Samtidig rus- og psykiske lidelser. Javel – og hva så? Anne Landheim 
                       Et svensk perspektiv Gunborg Brännström

13.30 – 14.15 Behandling av rusmiddelproblematikk i familien – utfordringer, dilemmaer og muligheter. Titti Huseby 

Torsdag 18. oktober – Parallelle miniseminar I & II

10.45 – 12.15

1. LAR som livreddende behandling og livslang tvangstrøye?

2. Behandling av hasj- og cannabisavhengighet

3. Jobb og bolig!

 • Bolig og tilpasset oppfølging, Magne Mostue                                                                      
 • Nyttig arbeid - en viktig del av rehabilitering, Dugald Baird Hultberg

4. Sykdom og alderdom hos rusavhengige

 • Kan og bør sykehjemmene utvikle spesielle tilbud til rusavhengige som blir gamle? Presentasjon av Stovnerskogen sykehjem, Holger Olsen og Anna Trung Cao
 • Når nyrene svikter.  Dialyse av metadonpasienter i LAR, Peter Krajci
 • Rusmiddelavhengige og helseproblemer

15.15 – 16.45

1. Anabole androgene steroider - erfaringer fra behandling

2. Hvordan arbeide med traumer i rusbehandling?

 • Judith van der Weele

3. Tid, tillit, tilgjengelighet – erfaring med å være tillitsperson

 • Tillitspersonprosjekt i  Drammen  og Sandefjord kommune Ingelin Tangestuen
 • Alvaro Fernandez - Montenegro
 • Tone Øiern       

4. Alternative tiltak – når LAR ikke strekker til

 • Evaluering av 24Sju Marit Edland-Gryt
 • Etter heroinkonsensuskonferansen: Er løsningen et utvidet repertoar av substitusjonsmedikamenter eller nye strategier og metoder for psykososiale hjelpetiltak, - eller kanskje begge deler? Sverre Nesvåg, Arild Knutsen

5. Tilfriskning – hva virker?

Fredag 19. oktober – Parallelle miniseminar III & IV

11.00 – 12.30

1. Hjelp til mestring av depresjon:

 • Behandling og veiledet selvhjelp ved depresjon og rusmiddelproblemer, Cecilie Skule og Torkil Berge                                                                                                             

2. Samhandling: Rusfeltet som modell for helsetjenesten?    

 • Samhandling – enkelt og greit, eller en ensom greie? Om tilgjengelighet, likeverdighet, virkemidler og vegring, Ivar Skeie
 • Det gjelder å trekke i samme retning - samhandling i Nord-Norge, Jorunn Lorentsen
 • Samhandling i Bergen, Christian Ohldieck

3. Gravide i LAR og deres barn – tas den nye retningslinjen i bruk, og får familiene den systematiske oppfølgingen som anbefales?

4. Gruppebehandling ved legemiddelavhengighet 

5. Hesteassistert psykoterapi

 • Erfaringer fra Nordlandssykehuset Lofoten og Oslo Universitetssykehus
  Sveinung Skårset
  Jeanette Lysell

14.30 – 15.30

1. Nevrofeedback – nye muligheter for LAR-pasienter?  

 • a) Hva er nevrofeedback?
 • b) Nevrofeedbackstudie ved Sørlandet sykehus
 • c) Demonstrasjon av metoden, Karin Gabrielsen og Øystein Lie

2. Avgiftet og frisk?  

3. Forsterket helsestasjon

 • a) Hvordan hjelpe barn som vokser opp med rus i familien?
 • b) Hvordan gikk det med barna i prosjekt «Forsterket Helsestasjon» - en etterundersøkelse, Bjørg Hjerkinn

4.  «Så lenge jeg ikke bryter mine moralske retningslinjer, så ser jeg ikke  på det som kriminalitet»

 • Moralkoder og erfart motivasjon for vold i et utvalg LAR-pasienter i  varetekt, Ingrid Amalia Havnes

5.  Hvordan kan utlevering av LAR-medikamenter bli del av et sammenhengende pasientforløp?

 

Publisert 26. okt. 2012 14:16 - Sist endret 28. nov. 2016 16:04