9. Nasjonale LAR-konferanse 18.-19. oktober 2012

Den 9. nasjonale LAR-konferansen arrangeres 18.-19. oktober 2012 i Oslo.

Konferansen er et samarbeid mellom og SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo og Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA) ved Oslo Universitetssykehus.

Konferansen i 2012 vil  inneholde et bredt spekter av  temaer  innen rus- og avhengighetsbehandling, forskning og samhandling.
Målgruppen for konferansen er alle fagfolk, ledere, pasienter, pårørende og politikere som har befatning med legemiddelassistert rehabilitering og andre rusrelaterte spørsmål.

Konferanseavgiften er, som sist,  kr 2.900,- inklusive faglig program, lunsj og kaffepauser. Overnatting bestilles av den enkelte, se hotellsiden.

Velkommen!

 

              

Publisert 14. sep. 2011 13:09 - Sist endret 1. juni 2021 09:09