LAR-konferansen 2014

Velkommen til den 10. nasjonale LAR-konferansen!

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus og SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo ønsker alle velkommen til to spennende dager!

 

 

I 2014 inviterer vi til den 10. nasjonale LAR-konferansen og markerer samtidig 10 år med Rusreform og opprettelse av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Årets konferansen vil gi et tilbakeblikk på hva som er oppnådd - og hvilke utfordringer vi står overfor i kommende år, både i legemiddelassistert  rehabilitering og i andre deler av rus- og behandlingsfeltet.

LAR har blitt tilgjengelig for stadig flere som har en opioidavhengighet, og mer enn 7000 mottar denne behandlingen i Norge i dag. Mange pasienter får god oppfølging og behandling i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Likevel vet vi at mye kan bli bedre.

Programmet inneholder bidrag fra en rekke forskjellige fagmiljøer og har stor spennvidde. Plenumsforedragene gjenspeiler tverrfaglighet og brukermedvirkning, blant annet ved en nylig utført brukerundersøkelse om LAR i Norge. Det blir i tillegg gode muligheter til fordypning og diskusjon på 18 ulike miniseminar.

Konferansen søkes godkjent innenfor gjeldende spesialiteter.

Publisert 15. aug. 2014 14:51 - Sist endret 1. juni 2021 09:12