Forskerkonferanse om psykisk helse og rus

Tittel for konferansen var: Forskning på psykisk helse og rus.

Konferansen ble arrangert av SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning og Senter for fremragende forskning - NORMENT. 

Konferansen ble finansiert av programmene Bedrehelse og Behandling i Forskningsrådet.

Publisert 14. nov. 2016 16:54 - Sist endret 17. mars 2017 15:41