LAR-konferansen 2022

20. og 21. oktober 2022 arrangeres for 14. gang LAR-konferansen – denne gangen sentralt i Oslo sentrum.

Bildet kan inneholde: azure, organisme, anlegg, gjøre, aqua.

Se hele programmet og meld deg på via konferansens nettside: larkonferansen.no

 

LAR-konferansen er en innarbeidet arena for deling av erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige.

Helt siden 2000 har konferansen samlet fagfolk fra hele landet. Den begynte som «Nasjonal metadonkonferanse», og siden den gang har tema utvidet seg i takt med feltet.

I dag er LAR-konferansen blant møteplassene som samler flest deltakere fra hele rus- og avhengighetsfeltet.

Konferansen har således utviklet seg fra å være en konferanse om LAR, til å ta opp flere tema som dekker en større bredde innenfor feltet.

Årets konferanse har et tydelig fokus på LAR og overdoseforebygging i lys av ny revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet og pågående planlegging av ny nasjonal overdosestrategi.

 

Publisert 8. nov. 2021 14:41 - Sist endret 6. mai 2022 10:39