Fordypningskurs i rus og psykiatri

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Kurset ledes av professor Edle Ravndal.

Målgruppe

Leger, Allmennleger, Spesialister, Psykologer, Sykepleiere, Sosionomer.

Program

Onsdag 31.10.2018
09.00-09.05 Velkommen v/ professor Edle Ravndal
09.05-09.50 Sammenheng mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser, professor Edle Ravndal, SERAF
09.50:10.00 Pause
10.00-11.00 Lavterskeltiltak for personer med rus og psykiske lidelser, virksomhetsleder Kirsten Frigstad, Kirkens Bymisjon 
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Prevalens og diagnostikk av Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk, overlege Jon Johnsen, Blakstad
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Prevalens og diagnostikk av Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk, overlege Jon Johnsen, Blakstad (forts.)
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, seniorforsker Jørgen Bramness, NKROP
14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, seniorforsker Jørgen Bramness, NKROP (forts.)

 

Torsdag 01.11.2018
09.00-10.00 Ruslidelser og psykose, overlege Sigrid Medhus, Lovisenberg Diakonale Sykehus
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther, NAPP
11.00.11.15 Pause
11.15-12.00 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther, NAPP (forts.)
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak – om integrert behandling, overlege/psykiater Lars Linderoth
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak – om integrert behandling, overlege/psykiater Lars Linderoth (forts.)
14.30-14.45 Pause
14.45-15.45 Evaluering av ACT-team i Norge, forskningsleder Anne Landheim, NKROP

 

Fredag 02.11.2018
09.00-09.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse, psykologspesialist Anita Johanna Tørmoen, NSSF
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse, psykologspesialist Anita Johanna Tørmoen, NSSF (forts.)
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og kvinnelige rusmisbrukere. Presentasjon av et pilotprosjekt fra Bergensklinikkene, psykolog Nina Arefjord
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli, OUS
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli, OUS  (forts.)
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen, Modum bad
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen, Modum bad (forts.)

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

 • Klikk her for på melde deg på
 • Pris: kr 3250,- forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
 • For påmelding utenom e-pay kan du bruke skjemaet på denne linken
 • Ved øvrige spørsmål ta kontakt med Pål H Lillevold på e-post: p.h.lillevold@medisin.uio.no eller telefon: 23 36 89 72.

Godkjenninger

(godkjenninger gjelder kun ved deltakelse på alle kursdagene)

Godkjenninger for leger:

 • Allmennmedisin: godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusbehandling til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 18 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Rus- og avhengighetsmedisin: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenninger for psykologer:

 • Kurset godkjennes som 18 timers vedlikeholdsaktivitet

Godkjenning fra Norsk Sykepleierforbund:

 • Kurset er godkjent som meritterende med totalt 18 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Publisert 29. juni 2018 10:32 - Sist endret 8. apr. 2021 13:35