Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Bildet kan inneholde: skjorte, bord, stol, skrivebord, t skjorte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Onsdag 18.04.2018
I. Rusmidler og samfunn 
09.00 Velkommen v/ Thomas Clausen
09.15-10.00 Utbredelse og utvikling av rusmiddelbruk og misbruk v/ Thomas Clausen
10.00-10.15 Pause med frukt
10.15-11.00 Akutt avrusningsbehandling v/ Rune Tore Strøm
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Ansvarsforhold og rollefordeling – spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin v/ Rune Tore Strøm
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Rus i et dagsaktuelt perspektiv – nye rusmidler, virkninger og farlighet v/ Merethe Vevelstad
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 E-helse som behandlingsstøtte - Endre som eksempel v/ Håvar Brendryen
14.15-14.30 Pause med frukt
II. Rusmidler, nevrobiologi, avhengighet
14.30-16.00 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv v/Gudrun Høiseth

 

Torsdag 19.04.2018
III. Helsevesenet, legen og rusmiddelbrukeren
09.00-09.45 Kartleggingsverktøy v/ Linda C. Wüsthoff
09.45-10.00 Pause med frukt
10.00-10.45 Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen, lege- pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere v/ Ivar Skeie
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige v/ Ivar Skeie
12.00-12.30 Lunsj
IV. Psykisk helse og misbruk
12.30-13.15 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling v/ Ayna B. Johansen
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Tidlig intervensjon på feltet v/ Marianne Holth
14.15-14.30 Pause med frukt 
14.30-15.15 Pårørendeperspektivet v/ Marianne Holth

Med forbehold om endringer

Påmelding

 • Klikk her for på melde deg på
 • Pris: 2500 kr for begge moduler og 1750kr for en modul, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
 • For påmelding utenom e-pay kan du bruke skjemaet på denne linken

Godkjenninger

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Den norske Legeforening:

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.
 • Allmennmedisin: Deltakelse for allmennleger på både modul 1 og 2 godkjennes med 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.
 • Samfunnsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistene etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Klinisk farmakologi: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Rus- og avhengighetsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Norsk Psykologforening:

 • Godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Norsk Sykepleierforening:

 • Godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 13 timer

 

Publisert 4. jan. 2018 10:09 - Sist endret 8. apr. 2021 13:57