Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Program legges ut snarlig.

Program for fjorårets kurs kan sees her.

Påmelding

 • Klikk her for på melde deg på
 • Pris: 2500 kr for begge moduler og 1750 kr for en modul, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay. Det påløper et fakturagebyr på kr 250 ved påmelding utom epay.
 • For påmelding utenom e-pay kan du bruke skjemaet på denne linken

Godkjenninger

Fjorårets kurs hadde følgende godkjenninger

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Den norske Legeforening:

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.
 • Allmennmedisin: Deltakelse for allmennleger på både modul 1 og 2 godkjennes med 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.
 • Samfunnsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistene etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Klinisk farmakologi: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Rus- og avhengighetsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Norsk Psykologforening:

 • Godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

Seminaret er gitt følgende godkjenning av Norsk Sykepleierforening:

 • Godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 13 timer

 

Publisert 26. juli 2019 12:45 - Sist endret 7. aug. 2019 14:28