Fordypningskurs i rus og psykiatri

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Kurset ledes av forsker Philipp Lobmaier.

Målgruppe

Leger, Allmennleger, Spesialister, Psykologer, Sykepleiere, Sosionomer.

Program

Mandag 21.09.2020
09.00-09.05 Velkommen v/ Philipp Lobmaier
09.05-09.50 Sammenheng mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser, Philipp Lobmaier, SERAF
09.50:10.00 Pause
10.00-11.00 Lavterskeltiltak for personer med rus og psykiske lidelser, psykiater Kirsti Bergem
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, overlege/psykiater Lars Tanum
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, overlege/psyiater Lars Tanum (forts)
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk, lege Lars Lien
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Utredning av rus og psykiske lidelser, faglig rådgiver Tore Willy Lie

 

Tirsdag 22.09.2020
09.00-09.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther
10.00-10.15 Pause
10.00-10.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther (forts.)
10.45.11.00 Pause
11.00-12.00 ACT og FACT i Norge, forsker/postdoktor Hanne Kristin Clausen
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45 Ruslidelser og psykose, overlege Sigrid Medhus
13.45-14.00 Pause
13.00-14.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personligetsforstyrrelse, psykologspesialist Håvard Schistad
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personligetsforstyrrelse, psykologspesialist Håvard Schistad (forts.)

 

Onsdag 23.09.2020
09.00-09.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak - om intigrert behandling, psykiater Lars Linderoth
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak - om intigrert behandling, psykiater Lars Linderoth (forts.)
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen (forts.)
13.00-13.15 Pause
13.15-14.15 Mentaliseringsbasert terapi for rusmisbrukere, professor i psykiatri Sigmund Kartrud
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli (forts.)

Påmelding

Ved en eventuell avlysning av kurset blir påmeldingsavgiften refundert dersom du har forhåndsbetalt.

  • Klikk her for på melde deg på
  • Pris: kr 3250,- forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
  • For påmelding utenom e-pay kan du bruke skjemaet på denne linken.
  • Ved øvrige spørsmål ta kontakt med Vebjørn Harnes Tørudbakken
    på e-post: v.h.torudbakken@medisin.uio.no eller telefon: 23 36 89 76.

Godkjenninger

Godkjenningene publiseres snarlig.

Se godkjenninger for kurset som ble avholdt i 2018 her.

Publisert 16. juli 2020 10:15 - Sist endret 27. juli 2020 12:07