Avlyst - Fordypningskurs i rus og psykiatri

Grunnet den pågående smittesituasjonen av Korono-viruset blir kurset avlyst. Vi oppdaterer våre nettsider med informasjon om ny kursdato på et senere tidspunkt.

Kurset ledes av forsker Philipp Lobmaier.

Målgruppe

Leger, Allmennleger, Spesialister, Psykologer, Sykepleiere, Sosionomer.

Program

NB. Kurset er avlyst. Nedenfor ser du det planlagte programmet

 
09.00-09.05 Velkommen v/ Philipp Lobmaier
09.05-09.50 Sammenheng mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser, Philipp Lobmaier, SERAF
09.50:10.00 Pause
10.00-11.00 Lavterskeltiltak for personer med rus og psykiske lidelser, Kirsti Bergem
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, Lars Tanum
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, Lars Tanum (forts)
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Prevalens og utfordringer ved Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk, Lars Lien
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Utredning av rus og psykiske lidelser, Tore Willy Lie

 

 
09.00-09.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak – om integrert behandling, overlege/psykiater Lars Linderoth
10.00-10.15 Pause
10.00-10.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak – om integrert behandling, overlege/psykiater Lars Linderoth (forts.)
10.45.11.00 Pause
11.00-12.00 ACT og FACT i Norge, Hanne Kristin Clausen
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45 Ruslidelser og psykose, overlege Sigrid Medhus, Lovisenberg Diakonale Sykehus
13.45-14.00 Pause
13.00-14.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther (forts)

 

 
09.00-09.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse, psykologspesialist Anita Johanna Tørmoen, NSSF
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse, psykologspesialist Anita Johanna Tørmoen, NSSF (forts.)
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen, Modum bad
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen, Modum bad (forts.)
13.00-13.15 Pause
13.15-14.15 Mentaliseringsbasert terapi (MTB)
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli, OUS
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli, OUS  (forts.)

Godkjenninger

Se godkjenninger for kurset som ble avholdt i 2018 her.

Publisert 7. feb. 2020 12:58 - Sist endret 12. mars 2020 13:34