Fordypningskurs i rus og psykiatri

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Kurset ledes av forsker Philipp Lobmaier ved SERAF.
 

Målgruppe

Leger, Allmennleger, Spesialister, Psykologer, Sykepleiere, Sosionomer.

Gjennomføring av kurset

Kurset vil bli avholdt i Rødt Auditorium på Rikshospitalet i Oslo. I henhold til gjeldende smittevernsregler er det kapasitet på 30 plasser i auditoriet.

Kurset vil også bli streamet via Zoom dersom du ikke har anledning til å delta med fysisk oppmøte.

Program

Mandag 21.09.2020
09.00-09.05 Velkommen v/ Philipp Lobmaier
09.05-09.50 Sammenheng mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser, Philipp Lobmaier, SERAF
09.50:10.00 Pause
10.00-11.00 Lavterskeltiltak for personer med rus og psykiske lidelser, psykiater Kirsti Bergem
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, overlege/psykiater Lars Tanum
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk, overlege/psyiater Lars Tanum (forts)
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk, lege Lars Lien
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Utredning av rus og psykiske lidelser, faglig rådgiver Tore Willy Lie

 

Tirsdag 22.09.2020
09.00-09.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther
10.00-10.15 Pause
10.00-10.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere, psykologspesialist Kristoffer Walther (forts.)
10.45.11.00 Pause
11.00-12.00 ACT og FACT i Norge, forsker/postdoktor Hanne Kristin Clausen
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45 Ruslidelser og psykose, overlege Sigrid Medhus
13.45-14.00 Pause
13.00-14.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personligetsforstyrrelse, psykologspesialist Håvard Schistad
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personligetsforstyrrelse, psykologspesialist Håvard Schistad (forts.)

 

Onsdag 23.09.2020
09.00-09.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak - om integrert behandling, psykiater Lars Linderoth
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak - om integrert behandling, psykiater Lars Linderoth (forts.)
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser, psykolog Hanna Punsvik Eielsen (forts.)
13.00-13.15 Pause
13.15-14.15 Mentaliseringsbasert terapi for rusmisbrukere, professor i psykiatri Sigmund Kartrud
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis, psykolog Eline B. Rognli (forts.)

Påmelding og pris

Ved en eventuell avlysning av kurset blir påmeldingsavgiften refundert dersom du har forhåndsbetalt.

 • Pris for kurs med fysisk oppmøte: kr 3250,- forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
 • Pris for kurs som streames via Zoom: kr 2500,- forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
 • Klikk her for på melde deg på via e-pay
 • For påmelding utenom e-pay kan du bruke skjemaet på denne linken.
 • Ved øvrige spørsmål ta kontakt med Vebjørn Harnes Tørudbakken
  på e-post: v.h.torudbakken@medisin.uio.no eller telefon: 23 36 89 76.

Godkjenninger

(godkjenninger gjelder både for fysisk oppmøte og streaming via Zoom, men forutsetter deltakelse på alle kursdagene)

Godkjenninger for leger:

 • Allmennmedisin: godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusbehandling til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 18 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Rus- og avhengighetsmedisin: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenninger for psykologer:

 • Kurset godkjennes som 18 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister

Godkjenning fra Norsk Sykepleierforbund:

 • Godkjenninger er søkt og publiseres snarlig

 

Publisert 16. juli 2020 10:15 - Sist endret 11. sep. 2020 09:28