Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Bildet kan inneholde: skjorte, bord, stol, skrivebord, t skjorte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Onsdag 20. oktober
I. Rusmidler og samfunn 
09.00 Velkommen v/ Thomas Clausen
09.15-10.00 Utbredelse og utvikling av rusmiddelbruk og misbruk v/ Thomas Clausen
10.00-10.15 Pause med frukt
10.15-11.00 Akutt behandling v/ Rune Tore Strøm
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Ansvarsforhold og rollefordeling – spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin v/ Rune Tore Strøm
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Rus i et dagsaktuelt perspektiv – nye rusmidler, virkninger og farlighet v/ Merethe Vevelstad
13.15-13.30 Pause
II. Rusmidler, nevrobiologi, avhengighet
13.30-14.15 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv v/ Gudrun Høiseth - Del 1
14.15-14.30 Pause med frukt
14.30-15.15 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv v/ Gudrun Høiseth - Del 2

 

Torsdag 21. oktober
III. Helsevesenet, legen og rusmiddelbrukeren
09.00-09.45 Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen, lege- pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere v/ Ivar Skeie
09.45-10.00 Pause med frukt
10.00-10.45 Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige v/ Ivar Skeie
10.45-11.00 Pause
IV. Skadereduksjon og tidlig intervensjon
11.00-12.00 Skadereduserende tiltak, inkl nalokson v/ Philipp Lobmaier 
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Kartleggingsverktøy v/ Linda Wusthoff
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Tidlig intervensjon v/ Marianne Holth
14.15-14.30 Pause med frukt 
14.30-15.15 Pårørendeperspektivet v/ Veslemøy Merton

Påmelding og pris

Godkjenninger: 

Den norske Legeforening: 

  • Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) 
  • Samfunnsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistene etterutdanning.
  • Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Klinisk farmakologi: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Rus- og avhengighetsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening:

  • Godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund:

  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Publisert 26. mars 2021 14:27 - Sist endret 29. nov. 2021 14:24