Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Bildet kan inneholde: skjorte, bord, stol, skrivebord, t skjorte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program: Ikke fastsatt 

Les mer om samme kurs i 2019 her 

Se på programmet fra et tidligere kurs:

1. dag
I. Rusmidler og samfunn 
09.00 Velkommen
09.15-10.00 Utbredelse og utvikling av rusmiddelbruk og misbruk
10.00-10.15 Pause med frukt
10.15-11.00 Akutt behandling
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Ansvarsforhold og rollefordeling – spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Rus i et dagsaktuelt perspektiv – nye rusmidler, virkninger og farlighet
13.15-13.30 Pause
II. Rusmidler, nevrobiologi, avhengighet
13.30-14.15 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv
14.15-14.30 Pause med frukt
14.30-15.15 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv

 

2. dag
III. Helsevesenet, legen og rusmiddelbrukeren
09.00-09.45 Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen, lege- pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere
09.45-10.00 Pause med frukt
10.00-10.45 Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Kartleggingsverktøy
12.00-12.30 Lunsj
IV. Psykisk helse og misbruk
12.30-13.15 Avhengighet i et psykososialt perspektiv og implikasjoner for behandling
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Pårørendeperspektivet
14.15-14.30 Pause med frukt 
14.30-15.15 Tidlig intervensjon

Påmelding åpner snart. 

Pris: 

  • 2500 kr for begge moduler og 1750 kr for en modul, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay. Det påløper et fakturagebyr på kr 250 ved påmelding utom epay. 
Publisert 26. mars 2021 14:27 - Sist endret 30. juni 2021 15:10