Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Bildet kan inneholde: skjorte, bord, stol, skrivebord, t skjorte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Onsdag 3. november
V. Behandling
09.00-09.45 Hva virker i behandling og for hvem? v/ Helge Waal
09.45-10.00 Pause med frukt 
10.00-11.00 Tvangsbehandling v/ Thomas Clausen
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Motiverende intervju og e-helse som behandling v/ Marianne Holter
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Avhengighet i et psykososialt perspektiv og implikasjoner for behandling v/ Eline B Rognli
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Selvhjelpsorganisasjoner, AA og NA v/ John-Kåre Vederhus
14.15-14.30 Pause
14.30-15.30 12-trinnsbehandling v/ John-Kåre Vederhus

 

Torsdag 4. november
VI. Medikamentell behandling ved misbruk og avhengighet, brukermedvirkning, LAR-behandling
09.00-09.45 Om hepatitt C og behandling v/ Håvard Midgard
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Brukerorganisasjoner og brukermedvirkning i rusbehandling v/ Fredrik Nilsson
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Behandling av pasienter i LAR - utfordringer og mulige løsninger v/ Peter Krajci
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Om misbruk av opiater og LAR v/ Peter Krajci
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Medisinsk behandling av alkoholrelaterte lidelser v/ Asle Enger
14:15-14.30 Pause med frukt
14:30-15.15 LAR fra en brukers perspektiv v/ Lene Midtsundstad

Påmelding og pris

Godkjenninger:

Den norske Legeforening:

  • Allmennleger som deltar både på modul 1 og modul 2 får kursutdanningen godkjent med til sammen 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.

  • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i avhengighetsmedisin. 

  • Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

  • Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistene etterutdanning.

  • Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

  • Klinisk farmakologi: 15 timersom valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

  • Rus- og avhengighetsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Norsk Psykologforening:

  • Godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund:

  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Publisert 26. mars 2021 14:28 - Sist endret 29. nov. 2021 14:28