Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Bildet kan inneholde: skjorte, bord, stol, skrivebord, t skjorte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tentativt program

Onsdag 3. november
V. Behandling
09.00-09.45 Hva virker i behandling?
09.45-10.00 Pause med frukt 
10.00-11.00 Tvangsbehandling
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Motiverende intervju og e-helse som behandling
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Brukermedvirkning
13.15-13.30 Pause
VI. Psykososial behandling
13.30-14.15 Selvhjelpsorganisasjoner og 12-trinnsbehandling
14.15-14.30 Pause
14.30-15.30 Selvhjelpsorganisasjoner og 12-trinnsbehandling

 

Torsdag 4. november
VII. Medikamentell behandling ved misbruk og avhengighet
09.00-09.45 Om hepatitt C og behandling
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Medisinsk behandling av alkoholrelaterte lidelser
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 LAR fra en brukers perspektiv
12.00-12.30 Lunsj
VIII: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
12.30-13.15 Skadereduserende tiltak
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Om misbruk av opiater og LAR
14:15-14:30 Pause
14:30-15.30 Behandling av pasienter i LAR - utfordringer og mulige løsninger

Påmelding og pris

Godkjenninger

Det forventes tilsvarende godkjenninger som for kurset i 2019

 

Publisert 26. mars 2021 14:28 - Sist endret 17. sep. 2021 12:54