NorComt seminar 24-25 februar

NB! Dette seminaret er kun for deltakende enheter/sentre i den norske multisenterstudien NorComt (Norsk kohort i behandling for opiod avhengighet)

Program

Mandag 24. februar
10.30 – 11.00     Kaffe og ankomst
11.00 – 12.00  Velkommen, med introduksjon med enkel oppsummering av status i NorComt
  Presentasjon av NorComt-stipendiatene Ingeborg Skjærvø og Kristine Abel
  Erfaringsrunde fra datainnsamlingen ved alle tiltak, inklusiv erfaring med intervju av «veteranene»
12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 14.00  Fortsettelse erfaringsrunde fra datainnsamlingen ved alle tiltak, inklusiv erfaring med intervju av «veteranene»
  Observasjoner fra utfylling av intervjuskjema – spørsmål som misforstås/ upresise svar
  Planer og strategier for første oppfølgingsundersøkelse
14.00 – 14.15  Pause
14.15 – 15.15  Foreløpige resultater fra NorComt-undersøkelsen
  Egen webside for NorComt?
15.15 – 15.30  Pause m/kaffe og frukt
15.30 – 16.00  Hva vet vi om nytten av LAR-behandling? Ved Thomas Clausen
19.00  Middag

 

Tirsdag 25. februar
08.00 – 09.00  Frokost
09.00 – 10.00  ADHD og rusmiddelmisbruk ved Kristine Abel
10.00  Takk for oss og avreise

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15.februar

Seminaret er gratis og reiseutgifter blir refundert. Dersom du reiser med fly foretrekker vi å bestille flybilletten for deg. Skriv inn ønskede flytider og flyrute i kommentarfeltet. Billettene sendes til deg pr epost.

Publisert 22. jan. 2014 12:26 - Sist endret 22. jan. 2014 14:57