Universitetsforelesning om psykoterapier

Er den ene terapien bedre enn den andre eller er alle like gode? Hvorfor er det i så fall slik? Hva er i det hele tatt de virksomme elementene i terapi? Finnes det forskning som kan svare på disse spørsmålene? SERAF er stolte av å kunne invitere til forelesning med verdens ledende forsker på dette området, professor Bruce Wampold.

What makes psychotherapy work? The humanistic elements!

Foto: Modum Bad

Program

13:45 -14:00 - Kaffe og te

14:00 -14:10 - Velkommen og introduksjon v/Jørgen G. Bramnes (leder SERAF)

14:10 -15:20 - Foredrag v/professor Bruce Wampold

15:20 -15:30 - Åpent for spørsmål

Om Bruce Wampold

Bruce E. Wampold, er utdannet innen matematikk (BA, University of Washington). Han tok sin doktorgrad i konsultasjonspsykologi (Ph.D., University of California, Santa Barbara), og er professor ved universitetet i Wisconsin - Madison, samt forskningsdirektør ved Modum Bad. Han er medlem av American Psychological Association og medlem av Counseling Psychology of American Board of Professional Psychology. Wampold er æresdoktor i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Stockholm.

Hans arbeid innebærer forståelse av konsultasjoner innen rådgivning og psykoterapi fra et empirisk, historisk og antropologisk perspektiv. Hans analyser av psykoterapi bygget på egne undersøkelser har ført til utviklingen av en kontekstuell modell for å forstå de virksomme elementene ved konsultasjoner og psykoterapi. Dette er bl.a. beskrevet i boken «The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for How Psychotherapy Works» (med Z. Imel , 2015, Routledge).

Bruce E. Wampold har skrevet mer enn 200 bøker, bokkapitler og vitenskapelige artikler relatert til rådgivning, psykoterapi, statistikk og forskningsmetoder. Han er mottaker av 2007 Distinguished Professional Contributions to Applied Research Award fra the American Psychological Association.

Vennligst meld din interesse for forelesningen på epost til Julie Nybakk Kvaal:
j.n.kvaal@medisin.uio.no

 

Publisert 28. nov. 2014 14:04 - Sist endret 22. des. 2014 14:14