Workshop i emosjonsfokusert rusbehandling

Påmelding per epost til ayna.johansen@medisin.uio.no

For mer informasjon, kontakt Ayna Johansen på telefon: 97754516

Program

  • 10.00 - 11.15: Rasjonale for bruk av emosjonsfokusert behandling på rusfeltet ved Ayna Johansen
  • 11.30 - 12.00: Introduksjon i sekvensiell emosjonsfokusert behandling for regulering av følelser og demonstrasjon av metoden ved Mark Lumley
  • 12.00 - 12.30: Lunsj
  • 12.30 - 13.15: Psykoedukasjon til pasienter om emosjoner, identifikasjon av «core conflicts» ved Mark Lumley
  • 13.30 - 14.15: Praksis og gruppearbeid
  • 14.15 - 15.00: Plenum oppsummering av erfaringer, problematisering av egen praksis og muligheter

Kurset er godkjent av den Norske psykologforeningen som Frie spesalkurs knyttet opp mot spesialistutdanningen.

Ved kursets slutt skal deltagerne

Kjenne kjerneelementene i metoden og få økt bevissthet og kompetanse på anvendelse av emosjonsfokus i behandling av pasienter med unnvikelse og selvmedisiner av følelser. Av praktiske ferdigheter lærer de å:

1. Identifisere bredden av emosjonelle erfaringer pasienter kan oppleve

2. Lære pasienter erfare, uttrykke og gi slipp på primære og grunnleggende, eller «core conflict» emosjoner

3. Utrede for kjernekonflikter slik at emosjoner kan kobles opp mot personer og hendelser som kan brukes for å eksponere pasienter for bearbeiding av følelsene

4. Lære metoden gjennom praksis inkludert å føre en fiktiv pasient gjennom en sekvensiell eksponering av «core conflict» emosjoner, inkludert tre sekvenser: 1. uttrykke sinne, 2. uttrykke tilknytningsfølelser (tristhet mv), og 3. selv-aksept (tilgivelse, stolthet mv).

Om foreleserne

Ayna Johansen er psykolog med praksiserfaring fra vold/traume samt rusfeltene, og er faglig ansvarlig for utvikling av behandlingsmetoden ved Senter for rus og avhengighetsforskning, UiO. Hun har undervist i rusbehandling i 5 år og er fast foreleser i å motarbeide utbrenthet og sekundærtraumatisering blant terapeuter for klinisk voksen spesialiseringen ved psykologforeningen.

Mark Lumley er psykolog, forsker og Director of Clinical training ved profesjonsstudiet i klinisk psykologi ved Wayne State University i Detroit, USA. Han har 20 års erfaring som lærer i psykoterapi og har utviklet sekvensiell emosjonseksponering anvendt i behandling av smertelidelser.

Publisert 5. aug. 2014 13:04 - Sist endret 5. aug. 2014 14:28