Lansering av statusrapporten for LAR 2017

8. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.

Foto: Apeland/Katrine Lunke

20 år med LAR i Norge

Det er nå 20 år siden Stortinget vedtok at metadonassistert rehabilitering - senere legemiddelassistert rehabilitering - skulle utbygges som et landsdekkende tilbud. LAR har i denne tiden gjennomgått en betydelig utvikling og fremstår i dag som en hjørnestein i rusbehandlingen.

Årets rapport er noe utvidet og endret og tar sikte på sette utviklingen inn i en historisk kontekst med økt vekt på utviklingen over tid. Rapporten er dessuten utvidet med ett kapittel om betydningen av alder og kjønn.

Tittelen på årets rapport er: «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver».

SERAF i samarbeid med Oslo universitetssykehus koordinerer gjennomføringen av en årlig pasientundersøkelse som omfatter alle i LAR-behandling, og publiserer resultatet i en rapport.

Det blir enkel servering med kaffe og te.

Program

  1. Helge Waal: LAR 2017 – LAR i Norge 20 år
  2. Philipp Lobmaier: Nalokson og LAR
  3. Ashley Muller: Somatiske helseutfordringer i LAR; NorCOMT-prosjektet
  4. Thomas Clausen: Dødelighet i LAR i Norge, endringer over tid
  5. Spørsmål og debatt

SERAF RAPPORT 3/2018: «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver» blir utdelt under lanseringen og publiseres elektronisk samme dag på seraf.uio.no og tsb.no. 

 

 

Publisert 25. mai 2018 13:36 - Sist endret 25. mai 2018 13:38