Lansering av Oslo-rapporten

Torsdag 12. desember kl.09-11 inviterer SERAF til frokostseminar i forbindelse med lansering av Oslo-rapporten 2019.

Osloforskning logo

Oslo-rapporten 2019 fokuserer på innsatte i fengsel og pasienter i LAR-behandling som er bosatt i Oslo. Datamaterialet er hentet fra to sentrale studier ved SERAF.

Oslo-rapporten har også fokus på undergrupper som unge innsatte/pasienter og kvinnelige innsatte/pasienter.

Rapporten er skrevet av SERAF og finansiert av OsloForskning, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.                               

Det vil bli enkel servering, og vi trenger derfor en oversikt over hvor mange som kommer. Arrangementet er gratis.                                         

Klikk her for å melde deg på

Program

 • 08.45: Dørene åpner
  Servering av kaffe og kanelboller
 • 09.00-09.05: Velkommen
  Thomas Clausen, leder ved SERAF
 • 09.05-09.25: Introduksjon av de to studiene
  Thomas Clausen, prosjektleder NorComt-studien
  Anne Bukten, prosjektleder NorMa-studien
 • 09.25-10.05: Presentasjon av Oslo-rapporten
  Marianne Lindstad, forsker ved SERAF
 • 10.05-10.25: Kvinner med rus og kriminalitet
  Tone Monkerud, tilbakeføringskooridinator / Elfrid Moen, Stifinnern, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.
 • 10.25-10.45: Unge utsatte
  Pål Grav, Uteseksjonen Oslo Kommune
 • 10.45-11.00: Spørsmål
  Diskusjon og avslutning

OsloForskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

 

 

Publisert 21. nov. 2019 13:22 - Sist endret 26. nov. 2019 14:42