Bruk av benzodiazepiner og andre sovemidler hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

I en ny rapport fra SERAF har vi studert bruken av benzodiazepiner og andre sovemidler hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rapporten viser at ca. 40 % prosent av LAR-pasientene får minst en resept på et slikt middel i løpet av et år. Nye nasjonale retningslinjer har utjevnet noe av de tidligere fylkesforskjellene.

Publisert 20. nov. 2015 13:36 - Sist endret 20. nov. 2015 13:40