SERAF-TV

På SERAF-TV kan du få med deg undervisning og foredrag fra aktuelle temaer innen rusfeltet. En del av videoene er spilt inn ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

SERAF lanserer i dag (31. august) en ny instruksjonsvideo for bruk av Nalokson nesespray. Vi håper denne instruksjonsvideoen for bruk av nalokson nesespray skal gjøre det enda enklere å ta sprayen i bruk.

Jørgen Bramness med et foredrag om myter og fakta knyttet til LAR-medikamenter.

Jørgen Bramness med et foredrag om helseskader av cannabis.

Jørgen Bramness med et foredrag om medisinsk bruk av marihuana, om blant annet hvilke tilstander der det et relativt godt etablert at cannabis har en effekt.

Ivar Skeie (overlege LAR DPS Gjøvik og forsker hos SERAF) med et foredrag om somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige. Her snakker han blant annet om skader ved injisering, overdoser, ernæring, tannhelse også videre.

Ivar Skeie (overlege LAR DPS Gjøvik og forsker ved SERAF) med et foredrag om pasienter med rusmiddelproblemer hos fastlegen. Her snakker han blant annet om lege-pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere.

I en ny rapport fra SERAF har vi studert bruken av benzodiazepiner og andre sovemidler hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rapporten viser at ca. 40 % prosent av LAR-pasientene får minst en resept på et slikt middel i løpet av et år. Nye nasjonale retningslinjer har utjevnet noe av de tidligere fylkesforskjellene.

Psykolog og SERAF-stipendiat Eline Borger Rognli viser et eksempel på kartlegging av rusmiddelbruk (AUDIT) og bruk av motiverende intervju. Tom Barth kommenterer intervensjonene.

Foredraget ble holdt av Helge Waal under «Fordypningskurs i psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 23.05.14.

Foredraget ble holdt av Helge Waal under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 23.05.14.

Foredraget ble holdt av Helge Waal under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 23.05.14.

Dette er en del av foredraget ble holdt av Helge Waal under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF.

En del av foredragene fra Jørgen Bramness om rasjonell bruk av benzodiazepiner. Innspilt hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP den 09.09.15

Jørgen Bramness med et foredrag om rasjonell bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 09.09.15.

Jørgen Bramness med et foredrag om rasjonell bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 09.09.15.

Jørgen Bramness med et foredrag om medikamentell behandling ved alkoholmisbrukslidelser. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 09.09.15.

Ivar Skeie (Overlege LAR DPS Gjøvik, Forsker SERAF) med et foredrag om unge i LAR: Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes burde vi behandle dem?

Ivar Skeie (Overlege LAR DPS Gjøvik/Sykehuset Innlandet, Forsker SERAF) med et foredrag om hva som er oppnådd i LAR frem til 2014.

Foredraget ble holdt av Kristine Abel «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt ved SERAF 23.05.14.

Foredraget ble holdt av Eline Borger Rognli under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 22.05.14.

Foredraget ble holdt av Eline Borger Rognli under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 22.05.14.

Foredrag om den databaserte versjonen av PRISM (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders). I forelesningen blir det beskrevet bakgrunn for utvikling av PRISM, selve intervjuet og hvordan det brukes.