Eline Borger Rognli: Del 1 Bruk av motiverende intervju under behandling av pasienter med rus- og psykiske lidelser

Foredraget ble holdt av Eline Borger Rognli under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos SERAF 22.05.14.

Vidoen er spilt inn i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Publisert 24. feb. 2016 16:39 - Sist endret 9. mars 2021 11:52