Eline Borger Rognli: Introduksjon til det diagnostiske intervjuet PRISM-CV

Foredrag om den databaserte versjonen av PRISM (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders). I forelesningen blir det beskrevet bakgrunn for utvikling av PRISM, selve intervjuet og hvordan det brukes.

Foredraget ble spilt inn i 2013 hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Publisert 24. feb. 2016 16:30 - Sist endret 9. mars 2021 11:54